MatterMngt
Welcome, Guest (Please Register/Login)
Login Register Contact Us
Welcome You, SIPAI SAMAJ TRUST, GUJARAT. સિપાઈ સમાજ ટ્રસ્ટ - ગુજરાત તહેદિલ સે ટ્રસ્ટ કી વેબસાઈટ સેવામેં આપકા ઇસ્તકબાલ કરતા હૈ...

સિપાઇ સમાજ વિશે

ENGLISH

     જુના કાઠીયાવાડના બસો બાવીસ (૨૨૨) દેશી રજવાડાઓમાં લશ્કર અને પોલીસદળમાં સિપાઈ, ચોકીદાર, પસાયતા અને પટ્ટાવાળા તરીકે તેમજ ધોડાગાડી ચલાવનાર, બીડી વાળનાર, ચા - પાણી, પાનના ગલ્લા, સાયકલ રીપેરીગ કરનાર અને છુટક મજુરી કરનાર મુસલમાનોનો એક વર્ગ (જાતિ, જ્ઞાતિ કે જમાત) “સિપાઈતરીકે ઓળખાય છે. મુસ્લિમ સિપાઈ ઈમાનદારી, વફાદારી માટે જાણીતા છે. સિપાઈની બહાદુરી અને વફાદારીની વાતો કાઠીયાવાડના લોક સાહિત્યમાં નોંધાયેલ છે. સિપાઈ જાતિની જમાતોમાં સિપાઈઓની ૧૩૦ થી વધુ માન્ય અટકો, સરનેમ, ફેમેલી નેઈમ્સ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સિપાઈ જમાતો નાના ગામો કસ્બામાં પણ હોય છે. સૈારાષ્ટ્રના શહેરોમાં મહોલ્લા પ્રમાણે સિપાઈ જમાતો હોય છે. સૈારાષ્ટ્રના રાજવંશો સાથે સંકળાયેલા હોય છે.

 

    મોટે ભાગે ગામડામાં સિપાઈઓ વંશપરંપરાગત વ્યવસાય (પસાયતા) કરતા આવ્યા છે. (પસાયતા એટલે રાજાશાહી વખતમાં દરેક નાના મોટા ગામ મુજબ ગામ દીઠ એક કે બે સિપાહીઓને ચોકીદારી માટે ગામો આપતા હતા. અને સિપાહીઓ ત્યાં રહી આખા ગામની રખેવાડી કરતા હતા. વ્યવસાય પસાયતા તરીકે ઓળખાય છે.)

 

   સૈારાષ્ટ્રમાં સિપાઈ સિપાહી”, સિપાહ, સિપોય (sepoy) તરીકે જુદા જુદા પણ સમાનાર્થી શબ્દોથી, નામોથી ઓળખાય છે. ક્ષત્રિય, રાજપુત, કાઠી દરબારો, ગિરાસદારો નવાબો નીચે સિપાહીઓ નાની નોકરી કરતા.

 

    આઝાદી સાથે ૧૯૪૭ માં કાઠીયાવાડના દેશી રજવાડાઓનું વિલીનકરણ થયું. તા.૧૫ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૮માં સૈારાષ્ટ્ર રાજયની રચના થઈ. જેનું યુનાઈટેડ સ્ટેટ ઓફ કાઠીયાવાડ તરીકે ઓળખાય છે. આઝાદી બાદ પરિક્ષીતલાલ મજમુદારના અધ્યક્ષપદે નિમાયેલ સમિતિએ આપેલ અહેવાલમાં અન્ય પછાત વર્ગો (ઓબીસી) ની યાદી તૈયાર કરી જેમાં સિપાઈ (મુસ્લિમ) નો પછાત વર્ગ તરીકે ૧૯૫૨માં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. આમ, આથી સમગ્ર ભારતમાં માત્ર જુના કાઠીયાવાડ એટલે કે સૈારાષ્ટ્રમાં વસતા સિપાઈઓનો સમાવેશ અન્ય પછાત વર્ગ (ઓબીસી) માં કરવામાં આવેલ.

 

    પહેલી નવેમ્બર ૧૯૫૬ માં સૈારાષ્ટ્ર (દ્વિભાષી મુંબઈ) માં જોડાયું. દરમ્યાન પણ સૈારાષ્ટ્રના સિપાઈઓ અન્ય પછાત વર્ગની યાદીમાં ચાલુ રહયા. ત્યાર બાદ મુંબઈ રાજયનું વિભાજન પહેલી મે ૧૯૬૦ માં થતા ગુજરાત રાજયનો જન્મ થયો. ત્યારે ૧૯૬૦ થી ગુજરાત રાજયમાં જુના સૈારાષ્ટ્ર રાજયના સિપાઈ અન્ય પછાત વર્ગની યાદીમાં ચાલુ રહયા.

 

      ૧૯૭૨ માં ગુજરાત રાજય બક્ષીપંચની રચના કરી. જે પંચ ૧૯૭૬માં પોતાનો અહેવાલ રાજય સ૨કા૨ને સુપરત કર્યો. અને તેનો અમલ --૧૯૭૮ થી શરૂ થયો. (આજે પણ સિપાઈ જ્ઞાતિ અંગેની ખરાઈ કરતી વખતે રાજય સરકારને ૧૯૭૮ પહેલાના સિપાઈ તરીકેના આધાર પુરાવા ૨જુ ક૨વા પડે છે.)

 

    ગુજરાત રાજયની ઓબીસીની યાદીમાં ૬૮ નંબર પર, મંડલપંચની યાદીમાં ૬૮ નંબર પર અને કેન્દ્રની ઓબીસીની યાદીમાં ૬૫ નંબર સિપાઈ જ્ઞાતી રહેલી છે.

 

    સૈારાષ્ટ્રના સિપાઈઓ મુખ્યત્વે ભાવનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી, પોરબંદર, જામનગર અને જુનાગઢ જે જુના સૈારાષ્ટ્ર કાઠીયાવાડમાં ગોહિલવાડ, ઝાલાવાડ, હાલાર, સોરઠ તરીકે પણ ઓળખાતા વિસ્તારોમાં વસે છે. એક સમાન રીતરિવાજો, રહેણીકરણી, ભાષા, સંસ્કા, સંસ્કૃતિ, પહેરવેશ ઉપરાંત લગ્ન વહેવારથી એક પરિવાર સમાન ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે. સૈારાષ્ટ્રના ગમે તે સિપાઈ પરિવારમાં જઈએ તો તે પરિવાર સૈારાષ્ટ્રના અન્ય સિપાઈ પરીવાર સાથે એક યા બીજી પ્રકારના સગપણથી સંકળાયેલ જ હોય છે. આ પરિવાર ભાવના આજે પણ હૈયાત છે. જે મુળ સૈારાષ્ટ્રના સિપાઈઓની ઓળખ, અસ્મિતા, પહેચાન, આઈડેન્ટી છે.

 

સંકલન અને લેખન

જનાબ મર્હુમ હાજી અ. કાદર કે. પઠાણ

જામનગર

 

     સિપાહી સમાજની ઉન્નતી માટે સિપાહીઓ દ્વારા થયેલા પ્રયત્નો જોઈએ તો સન ઈ.. ૧૯૩૪-૩૫ માં ધોરાજીના ઈજજતબેગ દ્વારા સિપાહ ગર્જનામુખપત્ર શરૂ કરવામાં આવ્યુ હતું. જેમાં સિપાઈ જ્ઞાતિના લોકોની રહેણીકહેણી, શિક્ષણ, વિકાસ પર ખૂબ જ પ્રકાશ પાડીને લેખો લખેલા છે. છેક આફ્રિકા સુધી સિપાઈ સમાજ પથરાયેલો છે તેના વિશેની માહિતી સિપાહ ગર્જનામાં છે. પરંતુ સમાજનો પૂરો સાથ ન મળતા સિપાહ ગર્જનામુખપત્ર માત્ર બે વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં જ બંધ થયું. વર્ષ ૧૯૫૦ થી ૬૦ ના દાયકામાં ફરી એક વખત બોમ્બેના એડવોકેટ (મૂળ પાલીતાણાના) જનાબ મહંમદભાઈ ચૌહાણ તથા રાજકોટના ઈસ્માઈલભાઈ ખાનભાઈ સોલંકી તથા અન્ય સિપાહી ભાઈઓએ સાથે મળીને સિપાઈ સમાજના સંગઠન માટે સતત બે માસ જેટલા સમય સુધી ગાડા માં નાના-મોટા ગામડા તથા શહેરોનો પ્રવાસ કરી સૌરાષ્ટ્રના સિપાહી ભાઈઓનો સંપર્ક કરી સને ૧૯૫૬ માં રાજકોટ માં સિપાઈ સમાજનું એક ભવ્ય સંમેલન ભરેલુ અને અખિલ સૈારાષ્ટ્ર સિપાઈ સમાજની સ્થાપના કરી. મર્હુમ જનાબ ર્ઈસ્માઈલભાઈ ખાનભાઈ સોલંકીને સૈારાષ્ટ્ર સિપાઈ સમાજના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ જ સમય દ૨મિયાન જ (૧૯૫૬-૫૮ માં) “નવજવાનનામનું સિપાઈ સમાજનું ન્યુઝપેપર મર્હુમ જનાબ મહંમદભાઈ ચૌહાણના નેતૃત્વમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવતું હતું. પરંતુ આ સંગઠન તથા ન્યુઝપેપર લાંબો સમય ચાલુ ન રહેતા બંધ થયા હતા.

 

      ૧૯૭૦-૮૦ ના દાયકામાં બક્ષીપંચ દ્વારા પછાત વર્ગ માટેનો સર્વે ચાલતો હતો. આ દરમિયાન જ મર્હુમ જનાબ મહંમદભાઈ ચૌહાણના માર્ગદર્શનમાં સિપાઈ જ્ઞાતિના મર્હુમ જનાબ હાજી ભીખુભાઈ મકવાણા, મર્હુમ હાજી એ. કે. પઠાણ સાહેબ, જનાબ ફાજલભાઈ ચૌહાણ સહિત અનેક સિપાઈ ભાઈઓએ સાથે મળી, ફરી સૈારાષ્ટ્રના ગામેગામના સિપાઈ લોકોનો સંપર્ક કરી સિપાહી સમાજને એકત્રિત કર્યો. અને અખિલ ગુજરાત સિપાઈ સમાજ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી. વર્ષ ૧૯૮૦ ની સાલમાં સિપાહી સમાજમાસિક મુખપત્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું. જે સતત ૨૨ વર્ષ સુધી ચાલુ ૨હયું. આ જ સમય દરમિયાન સિપાઈ સમાજનાં અલગ-અલગ ગામોમાં સંમેલનો, સમુહલગ્નો, શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો, સન્માન સમારોહ વગેરે કાર્યક્રમો યોજાયા.

 

     વર્ષ ૨૦૦૫-૦૬ માં સિપાહી પયગામમાસિક ન્યુઝપેપર શરૂ થયું. જે બે વર્ષ સતત ચાલુ રહયુ હતું.

 

      આામ સિપાઈ સમાજના સમયાંતરે દૂધમાં આવતા ઉભરાની જેમ ફટાફટ સંગઠીત થાય છે, પ્રવૃતિમય બને છે અને થોડા સમયમાં ફરી વિખરાય જાય છે.

 

    વર્ષ ૨૦૧૫માં ફરી એક વખત સિપાઈ ભાઈઓએ એકત્રિત થઈને "સિપાહી યંગ ગ્રુપ" ની રચના કરી અને તેમાંથી વર્ષ ૨૦૧૬ માં સિપાહી સમાજ ટ્રસ્ટ૨જીસ્ટર સંસ્થાની સ્થાપના કરી. હાલમાં સિપાઈ સમાજ માટે ગુજરાતમાં સૈાથી વધુ પ્રવૃતિ કરતી સંસ્થા સિપાઈ સમાજ ટ્રસ્ટ છે. આ સંસ્થા દ્વારા હાલમાં સિપાહી સમાજમાસિક ન્યુઝપેપર નું સંચાલન, સિપાઈ સમાજના ધો.૧૦ કે તેથી ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે જકાત સ્કોલરશીપની વ્યવસ્થા, જીવનસાથી પરિચય સમારોહ અને મેરેજ બ્યુરો નું સંચાલનવિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન માટે કારકિર્દી માર્ગદર્શન પોગ્રામનું વિવિધ ગામમાં આયોજન, હોશિયાર વિધાર્થીઓ તથા સરકારી નોકરી પ્રાપ્ત નવયુવાનો માટે સંસ્થા દ્વારા સન્માન સમારોહનું આયોજન, મેડીકલ કેમ્પો, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ વગેરે નાની મોટી અનેક પ્રવૃતિઓ કરવામાં આવે છે.

 

    ગુજરાતમાં સિપાઈ જ્ઞાતિની ૧૦૦ થી વધુ જમાતો આવેલી છે. તેમાંની ઘણી જમાતો આઝાદી પહેલાની રજીસ્ટ્રેશન થયેલી છે. ઘણી બધી જમાતોનો ૮૦ વર્ષથી વધુ વર્ષનો લેખિત ઈતિહાસ પણ ધરાવે છે. રાજાશાહી વખતના લખાણો, જુની ફાઈલો, ઠરાવો વગેરે આઝાદી પહેલાના રેકોર્ડ ધરાવે છે. ઘણી બધી જમાતોના પોતાના જમાતખાના છે. ઘણી ૨જીસ્ટર જમાતો દરગાહો, મસ્જીદો, કબ્રસ્તાનો તથા રાજાશાહી વખતમાં મળેલી જમીનનો વહીવટ કરે છે.

        Among the Muslims inhabiting in Gujarat, Sipai Community includes in socially and educationally backward class (SEBC & OBC). Sipai community is included as other backward class (OBC) by the Gadget published on 10th September 1993. But due to typographical mistake it was printed as "Sipaipathi Jamat and Turk Jamat" instead of "Sipai, Pattani Jamat and Turk Jamat" in the said Gadget at Sr.No. 65. Despite the error being so, OBC certificate in English (English creamyleyar certificate) was being issued to Sipai Community in the name of "Sipai – Muslim" from 1993 till beginning of the year 2014. And Sipai Community ceased to be issued English OBC certificate in certain cities right from the beginning of the year 2014 and, wherever were issued, were given in the name of "SipaiPathi Jamat" owing to which Sipai Community got deprived of the benefits being given by the Central Government under various schemes and also 27% reservation in education and employment.


        People of Sipai Samaj Raised voice against the injustice being meted out to the entire community leaders of Sipai and stirred a movement among the community to make them aware of the same and to rise to fight for the same. But the community was not serious to that extent. Thereafter, the young and educated groups, scattered all over Saurashtra, came together through various means of communications including telephonic contacts. In a bid to get organised very fast, these groups also resorted to social media, formed Whatsap group from 19-12-2014 giving APs a name of “Sipai Young Group” and a large number of youths joined hands in this campaign of mass organisation of the community.


        Widespread debates and discussions went viral on the social media about OBC certificate which bore fruit and educated youths of Sipai community approached leaders of Sipai community seeking guidance as to how the community can be pulled out of this quagmire. In the wake of this the team of Sipal young, with live support of the community’s  well  wishers  Janab Fajalbhai Chauhan  and  Late Janab A.K. Pathan Saheb, telephonically contacted greater part of the leaders in Saurashtra  and apprised themselves of the  problems pending. With these informations in their archives, they began touring different cities and villages in Saurashtra. They visited more than 40 towns - small and big - by the date 05-04-2015 during which time the team personally met leaders of Sipai community, educated youths and the elders in each town and discussed at length about pros and cons of the benefit of OBC. The team, Sipai Young Group, received a rousing welcome all over Saurashtra which instilled in them a new lease of life and confidence and it was enough to encourage them to lead the community to a new horizon of development.

 

       Team, during the above tours, was also used to prepare a diary of the community, gathering informations like names of Sipai Jamat, addresses and contact numbers, number of members holding membership of the Jamat, activities and achievements of the Jamats etc. A very first meeting of the Sipai Community in Saurashtra was convened on 12.04.2015 by Sipai Young Group at Gamadia Sipai Jamatkhana in Rajkot to determine and discuss about our stand in the matter of giving our community and OBC status. After lengthy discussions, it was decided to delegate one team, comprised of the youths from our community, to Delhi for detailed personal representation before the Social Welfare Department. Fund to meet with the expenses for this purpose was got collected by the different Jamats and prominent personalities of the community.


      Above team made submissions to the Ministry of Social Justice and Empowerment on 27th and 28th of April, 2015. Thereafter, the team followed the matter incessantly and remained in constant touch with the above ministry and played a significant role in the same. Consequent upon this the problem was resolved in our favour in September, 2015.


       Sipai Young Group got published its maiden article in "Titanic News Paper" in June, 2015 which received a encouraging response. Being inspired by this the long closed publication "Sipahi Samaj" news paper was re-registered and publication of the monthly restarted.


Note-worthy functions of Sipai Young Group

·        Management of the Monthly Newspaper "Sipahi Samaj".

·        Get-together of Sipai Samaj.

·      Organising of various programmes on career guidance in various cities and towns for the whole of Muslim Samaj (Community).

·        Beginning of a registered institution "Sipai Samaj Trust" from "Sipai Young Group".

 

Functions of Sipai Samaj Trust

·    Began Jakat and Imdad scholarships for Sipai community under which 109 students were awarded scholarships of total Rs. 4,65,000/- upto 30.01.2018.

·        Organising "Jeevansaathi Parichay Samaroh".

·        Conducting "SYG Marriage Bureau".

·        Arranging "Blood Donation" and "General Medical" Camps.

Organising "Felicitation Ceremony" for the students undertaking higher studies and for the young boys and girls selected for Government jobs.

 

Forth coming programmes of Sipai Samaj trust

·        To build Hostels for community pupils.

·        Enhancement in scholarship amount.

To start awarding scholarships to YATIM children of the "Samaj".

·   To organise Medical Camps, Blood Donation Camps, Educational Seminars and Career Guidance Programmes, hand-in-hand, by the "Jamats" in the whole of Gujarat.