Donor Master
Welcome, Guest (Please Register/Login)
Login Register Contact Us
Welcome You, SIPAI SAMAJ TRUST, GUJARAT. સિપાઈ સમાજ ટ્રસ્ટ - ગુજરાત તહેદિલ સે ટ્રસ્ટ કી વેબસાઈટ સેવામેં આપકા ઇસ્તકબાલ કરતા હૈ...

Donor List

Donor Head :-  
Year :-  
 
Donor Head :- All
2358 record(s) found
SrNoDonor HeadAmountDonor NameCityDate
1 ZAKAT FUND૫૧૦૦૦ડો. હાજી અબ્દુલકાદર ચૌહાણપોરબંદર09/05/2019
2 ZAKAT FUND૩૫૦૦૦ડો હાજી અબ્દુલકાદર ચૌહાણપોરબંદર25/01/2017
3 CONSTRUCTION FUND૩૦૦૦૦ડો હાજી અબ્દુલકાદર ચૌહાણપોરબંદર12/06/2018
4 ZAKAT FUND૨૫૦૦૦ડો. સાદિક આઈ. શેખસુરત18/05/2019
5 ZAKAT FUND૨૫૦૦૦ઇનાયતભાઈ ઇકબાલભાઈ રાઠોડજામનગર02/06/2019
6 ZAKAT FUND૨૧૦૦૦ડો હાજી અબ્દુલકાદર ચૌહાણપોરબંદર12/06/2018
7 ZAKAT FUND૨૧૦૦૦ડો હાજી અબ્દુલકાદર ચૌહાણપોરબંદર09/06/2017
8 ZAKAT FUND૨૦૦૦૦રિયાઝભાઈ એમ. ચૌહાણઅમદાવાદ01/06/2019
9 ZAKAT FUND૨૦૦૦૦હાજી હનીફભાઈ હાજી કાસમભાઈ બેલીમસુરેન્દ્રનગર26/05/2019
10 ZAKAT FUND૧૫૦૦૧રિયાઝ એમ ચૌહાણઅમદાવાદ26/05/2018
11 DONATION/IMDAD૧૫૦૦૦રાઠોડ ઇન્ફ્રા. હ.ઈનાયતભાઈ રાઠોડજામનગર02/09/2017
12 ZAKAT FUND૧૫૦૦૦અનીશભાઈ કાજી- રાજ પાન ટ્રેડર્સપાલિતાણા08/06/2018
13 ZAKAT FUND૧૫૦૦૦મોહમદજાફર અ. હબીબ કુરેશીનવસારી10/06/2018
14 ZAKAT FUND૧૫૦૦૦બસીરભાઈ અબુભાઈ શેખરાજકોટ25/06/2017
15 ZAKAT FUND૧૫૦૦૦ડો. અસ્માબેન એસ. શેખસુરત09/11/2018
16 ZAKAT FUND૧૫૦૦૦ડો. અવેશ એ. ચૌહાણપોરબંદર21/11/2018
17 ZAKAT FUND૧૫૦૦૦હાજીયાણી હલીમાબેન એ. ચૌહાણપોરબંદર21/11/2018
18 ZAKAT FUND૧૫૦૦૦ડો. પરવેજભાઈ એ. પઠાણભાવનગર26/12/2018
19 ZAKAT FUND૧૫૦૦૦મહમદજાફરભાઈ અ. હબીબભાઈ કુરેશીબીલીમોરા01/06/2019
20 ZAKAT FUND૧૫૦૦૦હનીફભાઈ યુનુસભાઈ પઠાણરાજકોટ21/06/2019
21 ZAKAT FUND૧૪૦૦૦મોહમ્મદ બશીર અબુભાઈ શેખરાજકોટ11/06/2018
22 DONATION/IMDAD૧૪૦૦૦શૌકતભાઈ શેખ નુરમહમદ હસન શેખઉપલેટા12/07/2017
23 ZAKAT FUND૧૨૦૦૦અ. ખાલીકભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ બેલીમનાગપુર (મહારાષ્ટ્ર)01/06/2019
24 ZAKAT FUND૧૧૮૦૦ખોખર સલીમભાઈ ઓસમાણભાઈરાજકોટ29/05/2019
25 ZAKAT FUND૧૧૦૦૦શબ્બીરખાન હિસામખાન પઠાણચુડા06/06/2019
26 ZAKAT FUND૧૧૦૦૦જુનેદભાઈ યુસુફભાઈ ચૌહાણ રંગુનવાલાપોરબંદર12/05/2019
27 ZAKAT FUND૧૧૦૦૦મહમદજાફર અ. હબીબ કુરેશી બીલીમોરા (નવસારી)23/06/2017
28 ZAKAT FUND૧૧૦૦૦જુનેદભાઈ યુસુફભાઈ ચૌહાણપોરબંદર20/07/2017
29 ZAKAT FUND૧૧૦૦૦હાજીયાણી હલીમાબેન એ. ચૌહાણપોરબંદર04/05/2017
30 ZAKAT FUND૧૧૦૦૦ડો. અબ્દુલકાદર એ. ચૌહાણપોરબંદર 06/07/2016
31 ZAKAT FUND૧૧૦૦૦મો. બશીરભાઈ અબુભાઈ શેખરાજકોટ30/06/2016
32 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦અબ્દુલરહીમભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ કુરેશીજૈનાબાદ17/05/2018
33 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦ડો સાદિક આઈ શેખસુરત06/06/2018
34 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦ડો. પરવેજખાન એ. કે. પઠાણજામનગર20/07/2017
35 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦હાજી અબ્દુલરહિમભાઈ ઇબ્રાહિમભાઈ કુરેશીજૈનાબાદ06/05/2019
36 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦અનીશભાઈ કાજી (રાજુભાઈ)પાલિતાણા24/06/2019
37 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦ફાતેમાબેન અબ્દુલકરીમ સુમરાપોરબંદર01/06/2019
38 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦ડો. પરવેજખાન એ. પઠાણભાવનગર29/05/2019
39 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦અનવરભાઈ એચ. સોલંકી અનુમાલા (વ્યારા)28/05/2019
40 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦શમદ એસ. શેખસુરત09/11/2018
41 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦મોહમદ બશીરભાઈ અબુભાઈ શેખરાજકોટ30/05/2019
42 ZAKAT FUND૧૦૦૦૦ડો પરવેજભાઈ એ. કે. પઠાણભાવનગર18/10/2018
43 ZAKAT FUND૮૦૦૦રજાકભાઈ દસાડીયામહુવા15/02/2019
44 DONATION/IMDAD૭૭૮૬જાવેદભાઈ મિર્જાઅમદાવાદ07/10/2018
45 ZAKAT FUND૭૫૦૦રફીકબાઈ બેલીમવઢવાણ04/06/2019
46 ZAKAT FUND૭૦૦૦રજાકભાઈ દસાડીયામહુવા06/08/2016
47 ZAKAT FUND૬૦૦૦ઈમરાનભાઈ હારુનભાઈ ખોખરવાંકાનેર27/05/2019
48 ZAKAT FUND૫૭૮૬ઇનાયતભાઈ ઇકબાલભાઈ રાઠોડજામનગર09/07/2018
49 ZAKAT FUND૫૭૮૬આઈ. આઈ. રાઠોડ (ઈનાયતભાઈ)જામનગર06/11/2016
50 ZAKAT FUND૫૭૮૬સમા રફીકભાઈ હાજી ફતેફમહમદભાઈ લીંબડી12/06/2018
51 ZAKAT FUND૫૭૮૬સમા ફારૂકભાઈ હાજી મહેમુદભાઈલીંબડી12/06/2018
52 ZAKAT FUND૫૭૮૬શમા ફારૂકભાઈ હાજી મહેમુદભાઈલીંબડી20/06/2017
53 ZAKAT FUND૫૭૮૬શમા હાજીયાણી મહેરૂનનીશા હાજી ફતેહભાઈલીંબડી20/06/2017
54 DONATION/IMDAD૫૧૦૦શક્તિસિંહ ગોહિલ (ધારાસભ્ય)અબડાસા29/10/2017
55 DONATION/IMDAD૫૧૦૦ધાગધ્રા સુન્ની મુસ્લિમ સિપાઈ જમાતધાગધ્રા07/10/2018
56 CONSTRUCTION FUND૫૦૦૧રફીકભાઈ કાળુભાઈ પરમારઅમરેલી21/05/2018
57 ZAKAT FUND૫૦૦૦યુસુફભાઈ હાજી જહાંગીરભાઈ (JD) કુરેશીઅમરેલી12/06/2018
58 ZAKAT FUND૫૦૦૦બેલીમ મ. જુબેરભાઈ ઇનાયતભાઈભાવનગર11/06/2018
59 ZAKAT FUND૫૦૦૦સલીમભાઈ હાજી હુશેનભાઈ સમાભાવનગર10/10/2018
60 CONSTRUCTION FUND૫૦૦૦પરમાર જમાલભાઈ નાનુભાઈરાજકોટ07/10/2018
61 DONATION/IMDAD૫૦૦૦સાવરકુંડલા સિપાઈ સમાજ (જમાત)સાવરકુંડલા07/10/2018
62 DONATION/IMDAD૫૦૦૦સાજીદભાઈ નુરમોહમદભાઈ શેખઉપલેટા07/10/2018
63 ZAKAT FUND૫૦૦૦રેહાનાબાનુ યુસુફભાઈ ચૌહાણરાજકોટ09/11/2018
64 ZAKAT FUND૫૦૦૦અશરફખાન પઠાણ (કૌશર બેકરી વાળા) ઉપપ્રમુખ રાજકોટ શહેર સિપાઈ જમાતરાજકોટ07/10/2018
65 ZAKAT FUND૫૦૦૦હાજી નજીરહુશેન ફતેહભાઈ ઘોરીઅમદાવાદ25/05/2019
66 ZAKAT FUND૫૦૦૦પઠાણ ગુલશનબેન યુસુફખાનશિહોર31/05/2019
67 ZAKAT FUND૫૦૦૦દિલાવરખાન ઉમરખાન પઠાણચોટીલા26/05/2019
68 ZAKAT FUND૫૦૦૦સલીમભાઈ હાજી હુસેનભાઈ સમાભાવનગર27/05/2019
69 ZAKAT FUND૫૦૦૦સોલંકી હાજી રજ્જાકભાઈ બાબુભાઈવઢવાણ30/05/2019
70 ZAKAT FUND૫૦૦૦પઠાણ શાહિરખાન ભીખુભાઈવઢવાણ03/06/2019
71 ZAKAT FUND૫૦૦૦મિરઝા હાજી ઇકબાલહુશેનભાઈ કાસમભાઈવઢવાણ08/06/2019
72 ZAKAT FUND૫૦૦૦રફીકભાઈ કાળુભાઈ પરમારઅમરેલી12/05/2019
73 ZAKAT FUND૫૦૦૦ડો. સિરાજ હાજી અબ્દુલવાહિદભાઈ ખોખરભાવનગર02/06/2019
74 ZAKAT FUND૫૦૦૦હાજી હનીફભાઈ હાજી કેશુભાઈ અલંગવાળાભાવનગર21/05/2019
75 ZAKAT FUND૫૦૦૦ખોખર રસુલખા શેરખારતનપર09/05/2019
76 ZAKAT FUND૫૦૦૦ઉમરભાઈ એચ. સોલંકીગોંડલ07/07/2019
77 ZAKAT FUND૫૦૦૦હાજી એ. એલ. બી. ખોખરકુતિયાણા20/05/2019
78 ZAKAT FUND૫૦૦૦હનીફભાઈ કરીમભાઈ મોગલવડિયા12/05/2019
79 ZAKAT FUND૫૦૦૦મહીર અભરામ સુમરાવડિયા12/05/2019
80 ZAKAT FUND૫૦૦૦કામીલભાઈ મેહમુદભાઈ ખોખરકુતિયાણા20/05/2019
81 ZAKAT FUND૫૦૦૦ડો. હાજી મુનીરભાઈ દિલાવરભાઈ ખોખરગાંધીનગર20/05/2019
82 EDUCATION FUND૫૦૦૦ગોરી હમીદાબેન રહીમભાઈગાંધીનગર15/05/2019
83 ZAKAT FUND૫૦૦૦ફિરોઝખાન એમ. પઠાણ (તનાઝ ટ્રાન્સપોર્ટ)પાટડી04/06/2019
84 ZAKAT FUND૫૦૦૦એડવોકેટ ફિરોઝાબાનુ એમ. ખોખરઅમદાવાદ20/05/2019
85 DONATION/IMDAD૫૦૦૦આસીફભાઈ હાજી જહાંગીરભાઈ કુરેશી અમરેલી29/10/2017
86 DONATION/IMDAD૫૦૦૦ડો. અસ્માબેન એસ. શેખસુરત17/09/2017
87 EDUCATION FUND૫૦૦૦શેખ એહમદમિયા ખુરશીદમિયાપોરબંદર22/01/2017
88 ZAKAT FUND૫૦૦૦ડો. સાદિક આઈ. શેખસુરત06/11/2016
89 ZAKAT FUND૫૦૦૦ચૌહાણ ઝુનેદ યુસુફભાઈ (રંગુનવાલા)પોરબંદર04/08/2016
90 ZAKAT FUND૫૦૦૦હાજી રજાકભાઈ સોલંકીસુરેન્દ્રનગર03/10/2016
91 ZAKAT FUND૫૦૦૦હમીદાબેન રહીમભાઈ ગોરીગાંધીનગર22/06/2017
92 ZAKAT FUND૫૦૦૦રીયાઝ એમ. ચૌહાણગોંડલ (હાલ અમદાવાદ)05/06/2017
93 ZAKAT FUND૫૦૦૦અનવરભાઈ મિર્ઝાજુહાપુરા20/06/2017
94 ZAKAT FUND૫૦૦૦એ. એલ. બી. ખોખરકુતિયાણા28/06/2016
95 ZAKAT FUND૫૦૦૦એ. એલ. બી. ખોખરકુતિયાણા18/06/2017
96 ZAKAT FUND૫૦૦૦હાજી એ. એલ. બી. ખોખરકુતિયાણા08/06/2018
97 ZAKAT FUND૫૦૦૦ખોખર રસુલખાન શેરખાસુરેન્દ્રનગર25/05/2018
98 ZAKAT FUND૫૦૦૦હનીફભાઈ મહમદભાઈ મીરજાઅમદાવાદ (હાલ પોરબંદર)11/06/2018
99 ZAKAT FUND૫૦૦૦ખોખર ફિરોઝાબાનુ એમ (એડવોકેટ)અમદાવાદ02/06/2018
100 DONATION/IMDAD૫૦૦૦સલીમભાઈ શેખ, પ્રમુખ મહેફીલે મુહોબત સિપાઈ જમાતભાવનગર29/10/2017
101 ZAKAT FUND૫૦૦૦સલીમભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ કુરેશીપાલીતાણા14/06/2017
102 ZAKAT FUND૫૦૦૦બેલીમ રફીકભાઈ મહેબુબભાઈ (માસ્ટર)વઢવાણ 24/06/2018
103 ZAKAT FUND૫૦૦૦સાજીદભાઈ નૂરમોહમદભાઈ શેખઉપલેટા31/05/2018
104 ZAKAT FUND૫૦૦૦હાજી રજાકભાઈ બાબુભાઈ સોલંકીવઢવાણ12/06/2018
105 ZAKAT FUND૫૦૦૦પઠાણ મહંમદ યુનુસભાઈ દિલાવરભાઈશિહોર04/06/2018
106 ZAKAT FUND૫૦૦૦ખોખર અલ્તાફભાઈ રસુલભાઈરતનપર07/06/2017
107 ZAKAT FUND૫૦૦ પરવેઝભાઈ બરકતભાઈ શેખ રાજકોટ20/11/2018
108 OTHERS૪૮૦૦ધડીયાળ વેચતા વાધેલા પૈસા 09/11/2018
109 ZAKAT FUND૪૦૦૦ચૌહાણ જીલાનીભાઈ ખાનભાઈવિરમગામ13/06/2018
110 ZAKAT FUND૪૦૦૦ચૌહાણ જીલાનીમીયા ખાનભાઈવિરમગામ25/05/2019
111 ZAKAT FUND૪૦૦૦ખોખર શૌબાનભાઈ રઝાકભાઈસુરેન્દ્રનગર29/05/2019
112 ZAKAT FUND૪૦૦૦નાયક અનિશભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈસુરેન્દ્રનગર02/05/2019
113 ZAKAT FUND૪૦૦૦શેખ મહમદ ઇલ્યાસભાઈ હાજીમીયાસુરેન્દ્રનગર04/06/2018
114 ZAKAT FUND૪૦૦૦ડો. અસ્માબેન એસ. શેખસુરત04/05/2017
115 OTHERS૩૬૦૦એક મુસ્લિમઅમરેલી25/06/2017
116 ZAKAT FUND૩૫૦૦હાજી અકબરભાઈ એ. પઠાણસુરત30/05/2019
117 ZAKAT FUND૩૦૦૦જમાલભાઈ પરમારરાજકોટ17/05/2019
118 ZAKAT FUND૩૦૦૦જાવીદભાઈ ઉમરભાઈ બેલીમઢાકા22/05/2019
119 ZAKAT FUND૩૦૦૦શેખ ઇલ્યાસભાઈ હાજીભાઈસુરેન્દ્રનગર20/05/2019
120 ZAKAT FUND૩૦૦૦ફિરોજભાઈ હા.મહમદભાઈ કુરેશીઅમરેલી12/06/2018
121 ZAKAT FUND૩૦૦૦ચૌહાણ જીલ્લાનીભાઈ ખાનભાઈવિરમગામ02/06/2017
122 DONATION/IMDAD૩૦૦૦આસીફભાઈ જહાંગીરભાઈ કુરેશીરાજકોટ28/04/2019
123 ZAKAT FUND૩૦૦૦યુસુફભાઈ જે. ડી. કુરેશીઅમરેલી23/06/2017
124 ZAKAT FUND૩૦૦૦જહાંગીરભાઈ અકબરભાઈ પઠાણ સુરત06/07/2016
125 ZAKAT FUND૩૦૦૦અસરફભાઈ હારૂનભાઈ શેખઅમરેલી15/06/2017
126 ZAKAT FUND૩૦૦૦અનીશભાઈ બાબુભાઈ કાજી (રાજુભાઈ)પાલીતાણા12/06/2017
127 ZAKAT FUND૩૦૦૦મુદ્સર રજાકભાઈ દસાડીયામહુવા17/07/2017
128 ZAKAT FUND૩૦૦૦ઉમરભાઈ સોલંકીગોંડલ18/06/2018
129 ZAKAT FUND૩૦૦૦આસીફ યુનુસ સિપાઈરાજકોટ30/06/2017
130 ZAKAT FUND૩૦૦૦ચૌહાણ ઇરફાનભાઈ હુશેનભાઈરાજકોટ17/06/2017
131 ZAKAT FUND૩૦૦૦અકબરભાઈ પીરભાઈ બેલીમપાલીતાણા01/06/2017
132 ZAKAT FUND૩૦૦૦જાવેદભાઈ હનીફભાઈ શેખડીસા24/07/2016
133 CONSTRUCTION FUND૩૦૦૦ડો. સિરાજ હાજી અબ્દુલવાહિદભાઈ ખોખરભાવનગર03/06/2018
134 ZAKAT FUND૨૫૫૦આસીફખાન દિલાવરખાન પઠાણઅમરેલી11/06/2018
135 ZAKAT FUND૨૫૧૧આરીફખાન એમ. પઠાણપાટડી23/05/2018
136 DONATION/IMDAD૨૫૦૦સિરજુદીનભાઈ કુરેશીવલસાડ11/06/2018
137 ZAKAT FUND૨૫૦૦સિરજુદીનભાઈ કુરેશીવલસાડ11/06/2018
138 DONATION/IMDAD૨૫૦૦તારીક એચ. કુરેશી સુરેન્દ્રનગર29/10/2017
139 ZAKAT FUND૨૫૦૦આસીફ સિપાઈરાજકોટ14/06/2018
140 ZAKAT FUND૨૫૦૦આસીફભાઈ યુનુસભાઈ સિપાઈરાજકોટ30/06/2016
141 ZAKAT FUND૨૫૦૦દિલાવરખાન ઉમરખાન પઠાણચોટીલા18/06/2018
142 CONSTRUCTION FUND૨૫૦૦દિલાવરખાન ઉમરખાન પઠાણચોટીલા18/06/2018
143 ZAKAT FUND૨૫૦૦ઇરફાનખાન હબીબભાઈ પઠાણરાજકોટ03/06/2018
144 ZAKAT FUND૨૫૦૦કુરેશી ફકરુદીન અબ્દુલસતારકુતિયાણા28/06/2016
145 ZAKAT FUND૨૫૦૦કુરેશી ફકરુદીન અબ્દુલસતારકુતિયાણા08/06/2018
146 ZAKAT FUND૨૫૦૦કુરેશી ફકરુદીન અબ્દુલસતારકુતિયાણા18/06/2017
147 ZAKAT FUND૨૫૦૦સિરાજ હાજી વાહિદભાઈ ખોખરભાવનગર10/07/2016
148 ZAKAT FUND૨૫૦૦અબ્દુલરશીદ હાજી સુલતાનભાઈ ખોખરભાવનગર03/06/2018
149 ZAKAT FUND૨૫૦૦રસુલખા શેરખા ખોખરસુરેન્દ્રનગર07/08/2016
150 ZAKAT FUND૨૫૦૦ડો. મુનીરભાઈ દિલાવરભાઈ ખોખરગાંધીનગર04/06/2018
151 ZAKAT FUND૨૫૦૦એડવોકેટ ફિરોઝાબાનુ એમ.અમદાવાદ09/06/2017
152 ZAKAT FUND૨૫૦૦હાજી બાબુભાઈ દાદુભાઈ સૈયદઅમરેલી19/06/2017
153 EDUCATION FUND૨૫૦૦સુન્ની સુમરા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટરાજકોટ07/10/2018
154 DONATION/IMDAD૨૫૦૦કુરેશી તારીકભાઈ હાજી હમીદભાઈસુરેન્દ્રનગર07/10/2018
155 ZAKAT FUND૨૫૦૦સલીમખાન અકબરખાન પઠાણવાંકાનેર29/05/2019
156 CONSTRUCTION FUND૨૫૦૦સલીમખાન અકબરખાન પઠાણવાંકાનેર29/05/2019
157 ZAKAT FUND૨૫૦૦હાજી યુનુસભાઈ કાસમભાઈ કાજીસુરેન્દ્રનગર25/05/2019
158 ZAKAT FUND૨૫૦૦ઇરફાનભાઈ હબીબભાઈ પઠાણરાજકોટ31/05/2019
159 ZAKAT FUND૨૫૦૦એક મુસ્લિમ સિપાઈ ભાઈ તરફથીવિરમગામ10/07/2017
160 ZAKAT FUND૨૫૦૦ચૌહાણ જીલાનીભાઈ ખાનભાઈવિરમગામ29/06/2016
161 ZAKAT FUND૨૫૦૦અબ્દુલભાઈ બાદલભાઈ ચૌહાણઅમરેલી10/06/2018
162 ZAKAT FUND૨૫૦૦બિલાલભાઈ બેલીમઅમરેલી12/05/2019
163 ZAKAT FUND૨૫૦૦સોહીલભાઈ દિલસાદભાઈ શેખઅમરેલી22/05/2019
164 ZAKAT FUND૨૫૦૦વાય. આર. બેલીમવડોદરા22/05/2019
165 ZAKAT FUND૨૫૦૦અમીનભાઈ અજીજભાઈ બેલીમઉપલેટા01/06/2019
166 ZAKAT FUND૨૫૦૦આસીફખાન દિલાવરખાન પઠાણમુંદ્રા30/05/2019
167 ZAKAT FUND૨૫૦૦ઇમરાનભાઈ યુનુસભાઈ પઠાણબાબરા01/06/2019
168 ZAKAT FUND૨૫૦૦કુરેશી ફકરૂદિન અબ્દુલસતારકુતિયાણા20/05/2019
169 ZAKAT FUND૨૫૦૦ઇલ્યાસભાઈ ઇબ્રાહિમભાઈ શેખરાણપુર17/05/2019
170 DONATION/IMDAD૨૨૫૦સિપાઈ સમાજ યુવા હાથીપુરાહાથીપુરા29/05/2019
171 ZAKAT FUND૨૨૨૨જાવેદખાન હસનખાન પઠાણઅમરેલી14/05/2019
172 ZAKAT FUND૨૨૨૨સોહેબભાઈ હનીફભાઈ કુરેશીભાવનગર21/05/2019
173 ZAKAT FUND૨૨૨૨યુસુફખાન સુલતાનખાન પઠાણ (યુસુફભાઈ મારવાડ)ભાવનગર20/05/2019
174 ZAKAT FUND૨૨૨૨યુસુફખાન પઠાણ - એશીયન ઇલેક્ટ્રેનિકલ કેબલભાવનગર27/07/2018
175 ZAKAT FUND૨૧૧૧પઠાણ આરીફખાન મહેમુદખાનપાટડી25/05/2019
176 ZAKAT FUND૨૧૧૧ખાવડીયા શાહબુદીનભાઈ મહેબુબભાઈપાટડી25/05/2019
177 ZAKAT FUND૨૧૦૦શેખ દિલાવરભાઈ અહેમદભાઈપાટડી25/05/2019
178 ZAKAT FUND૨૧૦૦કાસમભાઈ દાદાભાઈ ખોખરજાફરાબાદ23/05/2019
179 ZAKAT FUND૨૧૦૦મહેબુબભાઈ હુસેનભાઈ સૈયદઅમરેલી22/05/2019
180 ZAKAT FUND૨૧૦૦અબ્દુલ અહમદભાઈ કુરેશીઅમરેલી07/05/2019
181 ZAKAT FUND૨૧૦૦રસુલભાઈ રહેમાનભાઈ ખોખરલીલીયામોટા16/05/2019
182 EDUCATION FUND૨૧૦૦અકબરભાઈ કાળુભાઈ પઠાણગારીયાધાર31/05/2019
183 ZAKAT FUND૨૧૦૦નિઝામભાઈ ઉસ્માનભાઈ કુરેશીજૈનાબાદ03/06/2019
184 ZAKAT FUND૨૧૦૦નિઝામભાઈ ઉસ્માનભાઈ કુરેશીજૈનાબાદ03/06/2019
185 DONATION/IMDAD૨૧૦૦સમસ્ત સિપાઈ જમાતઉપલેટા07/10/2018
186 DONATION/IMDAD૨૧૦૦યુનિશભાઈ મહમદભાઈ બેલીમરાજકોટ07/10/2018
187 CONSTRUCTION FUND૨૧૦૦અબ્દુલ હાજી અહમદભાઈ કુરેશીઅમરેલી17/05/2018
188 DONATION/IMDAD૨૧૦૦જુણેજા મહેબુબભાઈ હાસમભાઈધાંગધ્રાં28/04/2019
189 EDUCATION FUND૨૧૦૦ખ્વાજા ગરીબ નવાઝ સુન્ની મુસ્લિમ સિપાઈ જમાત ટ્રસ્ટ રાજકોટ23/11/2018
190 ZAKAT FUND૨૧૦૦અબ્દુલ હાજી અહમદભાઈ કુરેશીઅમરેલી28/05/2017
191 ZAKAT FUND૨૧૦૦દિલાવરભાઈ વજીરભાઈ મલેકઅમરેલી05/06/2017
192 DONATION/IMDAD૨૧૦૦કમલ બેકરીવડિયા30/07/2017
193 ZAKAT FUND૨૧૦૦શબ્બીરભાઈ કુરેશીભુજ22/06/2017
194 DONATION/IMDAD૨૧૦૦દસાડીયા અબ્દુલકરીમભાઈતળાજા29/10/2017
195 DONATION/IMDAD૨૧૦૦નાશીરભાઈ ચૌહાણ (કોર્પોરેટર)સાવરકુંડલા29/10/2017
196 DONATION/IMDAD૨૧૦૦કમલ બેકરી - વડિયાવડિયા29/10/2017
197 ZAKAT FUND૨૧૦૦દિલાવરખાન ઉમરખાન પઠાણચોટીલા06/06/2017
198 ZAKAT FUND૨૧૦૦ખોખર અ. રશીદ હાજી સુલતાનભાઈભાવનગર18/06/2017
199 ZAKAT FUND૨૦૦૦ડો. સિરાજ હાજી અ. વાહિદ ખોખરભાવનગર18/06/2017
200 ZAKAT FUND૨૦૦૦ખોખર ડો. મુનિર અબ્દુલરહિમભાવનગર18/06/2017
201 ZAKAT FUND૨૦૦૦ડો. નિશાર હાજી અબ્દુલવાહિદ ખોખરભાવનગર06/06/2018
202 ZAKAT FUND૨૦૦૦અબ્દુલ અઝિઝભાઈ શેખશિહોર19/06/2017
203 ZAKAT FUND૨૦૦૦ડો. સિરાજ હાજી અબ્દુલવાહિદભાઈ ખોખરભાવનગર03/06/2018
204 ZAKAT FUND૨૦૦૦હાજી અબ્દુલવાહિદ હાજી સુલતાનભાઈ ખોખરભાવનગર06/06/2018
205 ZAKAT FUND૨૦૦૦અબ્દુલરહીમ હાજી સુલતાનભાઈ ખોખરભાવનગર12/06/2018
206 ZAKAT FUND૨૦૦૦ડો. મુનીર અબ્દુલરહિમભાઈ ખોખરભાવનગર06/06/2018
207 ZAKAT FUND૨૦૦૦મહંમદઆરીફ દિલાવરભાઈ વાઘેલાસુરેન્દ્રનગર07/06/2017
208 ZAKAT FUND૨૦૦૦ખોખર અબ્દુલરહિમ હાજી સુલતાનભાઈભાવનગર16/06/2017
209 ZAKAT FUND૨૦૦૦ચૌહાણ ઇરફાનભાઈ હુશેનભાઈરાજકોટ06/06/2018
210 ZAKAT FUND૨૦૦૦કુરેશી હાજી મહમદ રફીકભાઈ અબ્દુલ રહેમાનભાઈફુલસર05/06/2018
211 ZAKAT FUND૨૦૦૦અમીનભાઇ અજીજભાઈ બેલીમઉપલેટા15/06/2018
212 ZAKAT FUND૨૦૦૦અબ્દુલખાલીક ઇબ્રાહિમભાઈ બેલીમનાગપુર15/06/2018
213 ZAKAT FUND૨૦૦૦હાજી અબ્દુલરજાક કરીમભાઈ કુરેશીગોંડલ15/06/2018
214 ZAKAT FUND૨૦૦૦નાયક અનીશભાઈ ઈબ્રાહિમભાઈ સુરેન્દ્રનગર30/05/2018
215 ZAKAT FUND૨૦૦૦શેખ સિરાજુલભાઈ અબ્દુલસતારસુરેન્દ્રનગર04/06/2018
216 ZAKAT FUND૨૦૦૦નાગોરી નિઝામભાઈ બી. (હ. ફારૂકભાઈ)લીંબડી12/06/2018
217 ZAKAT FUND૨૦૦૦ઈસ્માઈલભાઈ મેહમુદભાઈ ચૌહાણરાજકોટ25/06/2017
218 ZAKAT FUND૨૦૦૦ગોરી જુમાભાઈ હાજી ઉમરભાઈલાકડીયા30/06/2017
219 ZAKAT FUND૨૦૦૦ બેલીમ ફરીદભાઈ ઈસ્માઈલભાઈલીંબડી20/06/2017
220 ZAKAT FUND૨૦૦૦યાસ્મિનબેન નિઝામભાઈ નાગોરીઅમદાવાદ07/07/2017
221 DONATION/IMDAD૨૦૦૦સાજીદભાઈ નુરમોહમદભાઈ શેખઉપલેટા29/10/2017
222 DONATION/IMDAD૨૦૦૦કાસમભાઈ ડી. ખોખરજાફરાબાદ29/10/2017
223 ZAKAT FUND૨૦૦૦હાજી અ. રજાકભાઈ અ. કરીમભાઈ કુરેશીગોંડલ24/06/2017
224 ZAKAT FUND૨૦૦૦નિશાંત કરીમભાઈ ચૌહાણજામનગર19/06/2018
225 ZAKAT FUND૨૦૦૦નિશાંતભાઈ કરીમભાઈ ચૌહાણજામનગર21/06/2017
226 ZAKAT FUND૨૦૦૦એક મુસ્લિમરાજકોટ23/06/2017
227 ZAKAT FUND૨૦૦૦મહેબુબભાઈ હાજી મહમદભાઈ કુરેશીઅમરેલી20/06/2017
228 ZAKAT FUND૨૦૦૦હાજી જહાંગીરભાઈ હાજી દાદુભાઈ કુરેશીઅમરેલી02/07/2017
229 ZAKAT FUND૨૦૦૦ઉમરભાઈ એચ. સોલંકી PSI ગોંડલગોંડલ30/07/2017
230 ZAKAT FUND૨૦૦૦રીયાઝભાઈ એમ. ચૌહાણઅમદાવાદ01/01/2017
231 ZAKAT FUND૨૦૦૦ફિરોઝભાઈ હાજી મહમદભાઈ કુરેશીઅમરેલી18/06/2017
232 ZAKAT FUND૨૦૦૦મહેબુબભાઈ રહેમાનભાઈ કુરેશીઅમરેલી01/07/2016
233 DONATION/IMDAD૨૦૦૦નૌશાદભાઈ મુર્તુજાભાઈ બેલીમવઢવાણ28/04/2019
234 DONATION/IMDAD૨૦૦૦રહિમભાઈ યુ. કુરેશીભાવનગર25/03/2019
235 DONATION/IMDAD૨૦૦૦વજીર ચકલા સિપાઈ જમાતજામનગર07/10/2018
236 DONATION/IMDAD૨૦૦૦કમલ બેકરી વડીયાવડીયા07/10/2018
237 ZAKAT FUND૨૦૦૦બિલ્કીશબાનુ મ. હનીફ ઘોરીઅમદાવાદ25/05/2019
238 ZAKAT FUND૨૦૦૦જાહીદભાઈ સરદારભાઈ પઢિયારશિહોર26/05/2019
239 ZAKAT FUND૨૦૦૦પઠાણ સલીમખાન મહેમદહુશેનવિરમગામ29/06/2016
240 ZAKAT FUND૨૦૦૦બિલ્કીશબાનુ મ.હનીફ ઘોરીઅમદાવાદ10/06/2018
241 ZAKAT FUND૨૦૦૦પઠાણ સલીમખાન મહેમદહુશેનવિરમગામ08/06/2017
242 ZAKAT FUND૨૦૦૦એક મુસ્લિમઅમરેલી09/06/2018
243 ZAKAT FUND૨૦૦૦મહેબુબભાઈ હા.મહમદભાઈ કુરેશીઅમરેલી12/06/2018
244 ZAKAT FUND૨૦૦૦મહેબુબભાઈ રહેમાનભાઈ કુરેશીઅમરેલી04/06/2018
245 ZAKAT FUND૨૦૦૦અશરફભાઈ હારુનભાઈ શેખઅમરેલી08/06/2018
246 DONATION/IMDAD૨૦૦૦ડો પરવેજભાઈ એ. કે. પઠાણભાવનગર18/10/2018
247 ZAKAT FUND૨૦૦૦દિલાવરભાઈ એ. શેખપાટડી15/06/2018
248 ZAKAT FUND૨૦૦૦પઠાણ સલીમખાન મહંમદહુશેનવિરમગામ03/06/2018
249 ZAKAT FUND૨૦૦૦યુસુફભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ કુરેશીજૈનાબાદ27/05/2019
250 ZAKAT FUND૨૦૦૦ડો. અલ્તાફ એ. કુરેશીજૈનાબાદ16/05/2019
251 ZAKAT FUND૨૦૦૦નાયક રાજનભાઈ રઝાકભાઈસુરેન્દ્રનગર28/05/2019
252 ZAKAT FUND૨૦૦૦પઠાણ સલીમખાન મહમદહુશેનવિરમગામ27/05/2019
253 ZAKAT FUND૨૦૦૦એક મુસ્લિમ સિપાઈ ભાઈ તરફથીવિરમગામ31/05/2019
254 ZAKAT FUND૨૦૦૦સિપાઈ મહમદહનીફ હાજી મહેમુદભાઈવિરમગામ13/05/2019
255 ZAKAT FUND૨૦૦૦મહેબુબભાઈ રહેમાનભાઈ કુરેશીઅમરેલી12/05/2019
256 ZAKAT FUND૨૦૦૦બાબુભાઈ દાદુભાઈ સૈયદઅમરેલી03/06/2019
257 ZAKAT FUND૨૦૦૦હાજી અ. રજાકભાઈ અ. કરીમભાઈ કુરેશીગોંડલ07/07/2019
258 ZAKAT FUND૨૦૦૦જાવેદ મેહબુબભાઈ ગોરીધાંગધ્રાં05/06/2019
259 ZAKAT FUND૨૦૦૦અબ્દુલરહીમ હાજી સુલતાનભાઈ ખોખરભાવનગર06/06/2019
260 ZAKAT FUND૨૦૦૦ઇરફાનભાઈ હુસેનભાઈ ચૌહાણરાજકોટ12/05/2019
261 ZAKAT FUND૨૦૦૦દસાડીયા સાજીદભાઈ અલીભાઈશિહોર28/05/2019
262 ZAKAT FUND૨૦૦૦અબ્દુલરશીદભાઈ હાજી સુલતાનભાઈ ખોખરભાવનગર20/05/2019
263 ZAKAT FUND૨૦૦૦હાજી અબ્દુલ વાહિદભાઈ હાજી સુલ્તાનભાઈ ખોખરભાવનગર30/05/2019
264 ZAKAT FUND૨૦૦૦ડો. અંજુમ હાજી અબ્દુલવાહિદભાઈ ખોખરભાવનગર30/05/2019
265 ZAKAT FUND૨૦૦૦ડો. મુનીર અબ્દુલ રહીમભાઈ ખોખરભાવનગર31/05/2019
266 ZAKAT FUND૨૦૦૦ડો. નિસાર હાજી અબ્દુલવાહિદભાઈ ખોખરભાવનગર02/06/2019
267 ZAKAT FUND૨૦૦૦સાજીદભાઈ નૂરમોહમદભાઈ શેખઉપલેટા27/05/2019
268 OTHERS૨૦૦૦સાજીદભાઈ નૂરમોહમદભાઈ શેખઉપલેટા27/05/2019
269 ZAKAT FUND૨૦૦૦હાજી મહેબુબભાઈ હાજી મહમદભાઈ કુરેશીઅમરેલી30/05/2019
270 ZAKAT FUND૨૦૦૦મહમદહુશેન અબ્દુલકરીમ કુરેશીછાંયા18/05/2019
271 ZAKAT FUND૨૦૦૦મહમદ અલીભાઈ સૈયદબિલખા09/05/2019
272 EDUCATION FUND૨૦૦૦પઠાણ મહમદ ઈનુસભાઈ દિલાવરખાનશિહોર15/05/2019
273 ZAKAT FUND૨૦૦૦કુરેશી હાજી મહમદ રફીકભાઈ હાજી અબ્દુલ રહેમાનભાઈફુલસર02/06/2019
274 ZAKAT FUND૧૭૮૬રફિકભાઈ કાળુભાઈ પરમારઅમરેલી03/06/2017
275 ZAKAT FUND૧૭૮૬ઈમરાનભાઈ હારુનભાઈ પરમારઅમરેલી03/06/2017
276 ZAKAT FUND૧૭૫૦આરીફભાઈ હારૂનભાઈ શેખઅમરેલી15/06/2017
277 ZAKAT FUND૧૭૦૦હારુનભાઈ કાળુભાઈ પરમારઅમરેલી25/05/2018
278 ZAKAT FUND૧૬૮૬કરીમભાઈ મહેમદભાઈ સોઢા સુરેન્દ્રનગર01/07/2016
279 OTHERS૧૫૬૨પ્રથમ જીવનસાથી પરિચય સમારોહ - ભાવનગર બચત 09/11/2018
280 ZAKAT FUND૧૫૫૧ઇમરાનખાન વાય. પઠાણબાબરા14/06/2018
281 ZAKAT FUND૧૫૦૧અકબરભાઈ કાળુભાઈ પઠાણગારીયાધાર14/06/2018
282 ZAKAT FUND૧૫૦૦ગોરી જાવેદ મહેબુબભાઈ ધાંગધ્રા04/06/2018
283 ZAKAT FUND૧૫૦૦હાજી હયાતખાન સરદારખાન શરવાણીકુતિયાણા08/06/2018
284 ZAKAT FUND૧૫૦૦બેલીમ ફરીદભાઈ ઈસ્માઈલભાઈલીંબડી08/06/2018
285 ZAKAT FUND૧૫૦૦શૌકતભાઈ નુરમહમદ શેખઉપલેટા12/06/2018
286 ZAKAT FUND૧૫૦૦અ. ખાલીદભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ બેલીમનાગપુર24/06/2017
287 ZAKAT FUND૧૫૦૦ઇમરાનભાઈ અહેમદભાઈ બેલીમભાવનગર16/08/2016
288 ZAKAT FUND૧૫૦૦હાજી યુનુસભાઈ કે. પઠાણશિહોર19/06/2017
289 ZAKAT FUND૧૫૦૦અમીતભાઇ ફાજલભાઈ ચૌહાણઆંબલા19/06/2017
290 ZAKAT FUND૧૫૦૦ઈદ્રીશભાઈ ગોરીભાવનગર28/07/2017
291 EDUCATION FUND૧૫૦૦અનવરભાઈ કાળુભાઈ શેખગઢડા (સ્વા)07/06/2017
292 DONATION/IMDAD૧૫૦૦રાજુભાઈ મહેબુબભાઈ શેખ (ગેરેજવાળા)ધોરાજી06/11/2017
293 ZAKAT FUND૧૫૦૦રફીકભાઈ હબીબભાઈ ચૌહાણઅમરેલી17/06/2017
294 ZAKAT FUND૧૫૦૦સિરાજુદીનભાઈ કુરેશીવલસાડ15/06/2017
295 OTHERS૧૫૦૦કિચેનની આવક 25/03/2019
296 DONATION/IMDAD૧૫૦૦મહીરભાઈ અભરામભાઈ સુમરાવડીયા28/04/2019
297 ZAKAT FUND૧૫૦૦દસાડીયા યુસુફભાઈ ઉસ્માનભાઈશિહોર26/05/2019
298 ZAKAT FUND૧૫૦૦રફીકભાઈ હબીબભાઈ ચૌહાણઅમરેલી09/06/2018
299 DONATION/IMDAD૧૫૦૦કુરેશી ફકરુદિન અબ્દુલ સતારભાઈકુતિયાણા06/10/2018
300 ZAKAT FUND૧૫૦૦જહાંગીરભાઈ અકબરભાઈ પઠાણસુરત30/05/2019
301 ZAKAT FUND૧૫૦૦હાજી હયાતખાન સરદારખાન શરવાણીકુતિયાણા20/05/2019
302 ZAKAT FUND૧૫૦૦આસીફભાઈ રૂસ્તમભાઈ ચાવડા (એડવોકેટ)ભાવનગર20/05/2019
303 ZAKAT FUND૧૫૦૦અનીશખાન પઠાણપોરબંદર25/05/2019
304 ZAKAT FUND૧૫૦૦ગુલમોઈનભાઈ ખોખરઅમદાવાદ31/05/2019
305 ZAKAT FUND૧૫૦૦શેખ સિરાજુલભાઈ અબ્દુલસતારભાઈસુરેન્દ્રનગર01/06/2019
306 EDUCATION FUND૧૩૬૫ખોખર અબ્દુલરશીદ સુલતાનભાઈભાવનગર10/07/2016
307 EDUCATION FUND૧૩૬૫ખોખર હાજી અ. વાહિદ હાજી સુલતાનભાઈભાવનગર10/07/2016
308 EDUCATION FUND૧૩૬૫ખોખર અ. રહિમ હાજી સુલતાનભાઈભાવનગર10/07/2016
309 EDUCATION FUND૧૩૫૦શબ્બીરભાઈ યુસુફભાઈ કુરેશી (CA)જુનાગઢ25/10/2016
310 ZAKAT FUND૧૨૧૨હાજી પરવેજભાઈ હાજી બરકતભાઈ શેખરાજકોટ25/05/2019
311 ZAKAT FUND૧૨૦૦સોયબભાઈ હુસેનભાઈ ભટ્ટીરાજકોટ30/05/2019
312 ZAKAT FUND૧૧૨૦નુરમહમદ ઈબ્રાહીમભાઈ હાડાભુજ16/06/2017
313 ZAKAT FUND૧૧૧૧વસીમભાઈ બેલીમધોળકા16/06/2017
314 ZAKAT FUND૧૧૧૧જાવેદખાન એચ. પઠાણઅમરેલી24/06/2016
315 ZAKAT FUND૧૧૧૧ઉમરખાન ગુલામહમીદખાન પઠાણજેતપુર02/10/2016
316 ZAKAT FUND૧૧૧૧જાવેદખાન એચ. પઠાણઅમરેલી28/05/2017
317 EDUCATION FUND૧૧૧૧હયાતખાન ઉમરખાન પઠાણચોટીલા02/07/2016
318 DONATION/IMDAD૧૧૧૧ચૌહાણ બિલાલભાઈ ફતેહમહંમદભાઈ વઢવાણ12/06/2017
319 ZAKAT FUND૧૧૧૧ખોખર આરીફભાઈ અનવરભાઈશિહોર22/06/2017
320 ZAKAT FUND૧૧૧૧મહંમદઅજીજ ઇકબાલભાઈ બેલીમરાજકોટ06/06/2018
321 ZAKAT FUND૧૧૧૧ગુલાબભાઈ હાજી ભીખુભાઈ મકવાણાસુરેન્દ્રનગર01/07/2016
322 ZAKAT FUND૧૧૧૧ગુલાબભાઈ હાજી ભીખુભાઈ મકવાણાસુરેન્દ્રનગર15/06/2016
323 ZAKAT FUND૧૧૧૧ગુલાબભાઈ હાજી ભીખુભાઈ મકવાણાસુરેન્દ્રનગર26/05/2018
324 DONATION/IMDAD૧૧૧૧પઠાણ શાહિરખાન ભીખુભાઈવઢવાણ05/06/2018
325 EDUCATION FUND૧૧૧૧પઠાણ શાહિરખાન ભીખુભાઈવઢવાણ05/06/2018
326 CONSTRUCTION FUND૧૧૧૧પઠાણ શાહિરખાન ભીખુભાઈવઢવાણ05/06/2018
327 OTHERS૧૧૧૧પઠાણ શાહિરખાન ભીખુભાઈવઢવાણ10/06/2018
328 DONATION/IMDAD૧૧૧૧પ્રમુખ એકવોકેટ જી. જે. પઠાણ સાહેબજેતપુર29/10/2017
329 ZAKAT FUND૧૧૧૧સોલંકી નજીરહુસેન ગુલામમહમદભાઈલીંબડી12/06/2018
330 EDUCATION FUND૧૧૧૧બેલીમ હનીફભાઈ બચુભાઈવઢવાણ12/07/2016
331 ZAKAT FUND૧૧૧૧કુરેશી હાજી મહેમુદભાઈ અમીરભાઈલીંબડી31/05/2018
332 ZAKAT FUND૧૧૧૧સોલંકી નજીરહુસેન ગુલામમહમદલીંબડી20/06/2017
333 ZAKAT FUND૧૧૧૧સૈયદ દિલાવરભાઈ ઇબ્રાહિમભાઈલીંબડી20/06/2017
334 DONATION/IMDAD૧૧૧૧અલ્તાફભાઈ ઉમરભાઈ શેખજામનગર28/04/2019
335 DONATION/IMDAD૧૧૧૧ઉમરખાન પઠાણજેતપુર07/10/2018
336 DONATION/IMDAD૧૧૧૧યુસુફભાઈ એચ. કુરેશીપીઠલપુર (તળાજા)05/03/2019
337 DONATION/IMDAD૧૧૧૧સુરેન્દ્રનગર શહેર સુન્ની મુસ્લિમ સિપાઈ જમાત / સમાજ ટ્રસ્ટસુરેન્દ્રનગર07/10/2018
338 DONATION/IMDAD૧૧૧૧ભીખુભાઈ માનજીભાઈ ડોડીયાચોટીલા07/10/2018
339 ZAKAT FUND૧૧૧૧ઈદ્રીશભાઈ હબીબભાઈ ગોરીભાવનગર31/05/2019
340 ZAKAT FUND૧૧૧૧દિલાવરભાઈ ઉસ્માનભાઈ બેલીમરતનપર11/05/2019
341 ZAKAT FUND૧૧૧૧ગુલાબભાઈ હાજી ભીખુભાઈ મકવાણાસુરેન્દ્રનગર11/05/2019
342 ZAKAT FUND૧૧૧૧આશીફ સલીમભાઈ કુરેશીઅમરેલી29/05/2018
343 ZAKAT FUND૧૧૧૧શબ્બીરભાઈ કુરેશીજુનાગઢ31/05/2019
344 ZAKAT FUND૧૧૧૧અકબરભાઈ સરદારભાઈ સૈયદગારીયાધાર05/06/2019
345 ZAKAT FUND૧૧૦૦ઇમ્તિયાઝભાઈ ઉસ્માનભાઈ ચૌહાણગારીયાધાર26/05/2019
346 EDUCATION FUND૧૧૦૦ચૌહાણ રફિકભાઈ ઈસ્માઈલભાઈજસદણ27/05/2019
347 ZAKAT FUND૧૧૦૦મહમદ રફીક કેશરભાઈ સમાજામનગર03/06/2019
348 ZAKAT FUND૧૧૦૦શેખ ફિરોઝભાઈ હનીફભાઈસુરેન્દ્રનગર11/06/2019
349 ZAKAT FUND૧૧૦૦નાગોરી મોહસીનભાઈ બચુભાઈસુરેન્દ્રનગર11/06/2019
350 ZAKAT FUND૧૧૦૦જુણેજા ઇમ્તિયાઝભાઈ ભીખુભાઈપાટડી01/06/2019
351 ZAKAT FUND૧૧૦૦પઠાણ સકીનાબેન બિસમીલ્લાખાનપાટડી27/05/2019
352 ZAKAT FUND૧૧૦૦નાગોરી મોહસીનભાઈ સબ્બીરભાઈપાટડી25/05/2019
353 ZAKAT FUND૧૧૦૦સૈયદ મયુદીનભાઈ ભીખુભાઈપાટડી26/05/2019
354 ZAKAT FUND૧૧૦૦હાજી ગુલામ રસુલ મુસાભાઈ વોરાપાટડી26/05/2019
355 ZAKAT FUND૧૧૦૦વોરા રજ્જાકભાઈ દાવલભાઈપાટડી25/05/2019
356 ZAKAT FUND૧૧૦૦અબ્દુલભાઈ અલીભાઈ શેખવડિયા19/05/2019
357 ZAKAT FUND૧૧૦૦ગોરી સલીમભાઈ હાજી ઉસ્માનભાઈપાલીતાણા02/06/2019
358 EDUCATION FUND૧૧૦૦કુરેશી મહેબુબભાઈ કરીમભાઈપાલીતાણા22/05/2019
359 ZAKAT FUND૧૧૦૦સલીમભાઈ નૂરમોહમદભાઈ શેખઉપલેટા27/05/2019
360 ZAKAT FUND૧૧૦૦રફીકભાઈ રહેમાનભાઈ કુરેશીઅમરેલી12/05/2019
361 ZAKAT FUND૧૧૦૦હમીદભાઈ હબીબભાઈ કુરેશી (GEB વાળા)અમરેલી22/05/2019
362 ZAKAT FUND૧૧૦૦કુરેશી ઇમ્તિયાઝભાઈ યુસુફભાઈભાવનગર01/06/2019
363 ZAKAT FUND૧૧૦૦હાજી આરીફભાઈ હાજી ગફારભાઈ પરમારભાવનગર20/05/2019
364 ZAKAT FUND૧૧૦૦અનુભાઈ કાળુભાઈ શેખગઢડા (સ્વા)24/05/2019
365 ZAKAT FUND૧૧૦૦રફીકભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ચૌહાણજસદણ21/05/2019
366 ZAKAT FUND૧૧૦૦મહેબુબભાઈ હુશેનભાઈ સૈયદઅમરેલી07/06/2018
367 ZAKAT FUND૧૧૦૦રફીકભાઈ રહેમાનભાઈ કુરેશીઅમરેલી25/05/2018
368 ZAKAT FUND૧૧૦૦ફિરોજભાઈ કરીમભાઈ મોગલઅમરેલી29/05/2018
369 DONATION/IMDAD૧૧૦૦કોઠારીયા સુન્ની મુસ્લિમ સિપાઈ જમાતકોઠારીયા07/10/2018
370 DONATION/IMDAD૧૧૦૦અમીનભાઈ અજીજભાઈ બેલીમઉપલેટા07/10/2018
371 DONATION/IMDAD૧૧૦૦ઇમરાનખાન જમાલભાઈ પઠાણધોરાજી07/10/2018
372 DONATION/IMDAD૧૧૦૦કુરેશી મજીદભાઈ એમ.મોટા દેવળીયા07/10/2018
373 ZAKAT FUND૧૧૦૦હાજીયાણી મરીયમબેન ભીખુભાઈ સંધીરાજકોટ22/06/2019
374 ZAKAT FUND૧૧૦૦ઇકબાલભાઈ હુસેનભાઇ શેખરાજકોટ31/05/2019
375 ZAKAT FUND૧૧૦૦અત્તાઉલ્લાખાન મહેબુબખાન પઠાણશિહોર26/05/2019
376 DONATION/IMDAD૧૧૦૦આસિફભાઈ બેલીમજેતપુર07/10/2018
377 DONATION/IMDAD૧૧૦૦મેહબુબભાઈ કરીમભાઈ કુરેશીપાલિતાણા07/10/2018
378 DONATION/IMDAD૧૧૦૦સિપાઈ ગુજરાતી બારીગર જમાતજામનગર07/10/2018
379 DONATION/IMDAD૧૧૦૦શાહબુદીનભાઈ ખાવડીયાપાટડી07/10/2018
380 DONATION/IMDAD૧૧૦૦આરીફખાન પઠાણપાટડી07/10/2018
381 DONATION/IMDAD૧૧૦૦અબ્દુલ અહેમદભાઈ કુરેશીઅમરેલી06/10/2018
382 DONATION/IMDAD૧૧૦૦મહમદભાઈ મીરજાચુડા28/04/2019
383 DONATION/IMDAD૧૧૦૦દિલાવરભાઈ ઉસ્માનભાઈ બેલીમરતનપર28/04/2019
384 ZAKAT FUND૧૧૦૦સૈયદ દિલાવરભાઈ આઈ. લીંબડી08/06/2018
385 ZAKAT FUND૧૧૦૦સોલંકી હબીબભાઈ અલીમામદભાઈવાઢીયા30/06/2017
386 ZAKAT FUND૧૧૦૦ખોખર સિકંદરભાઈ નુરભાઈપાલીતાણા25/06/2017
387 ZAKAT FUND૧૧૦૦સલીમભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ કુરેશીપાલીતાણા25/06/2016
388 DONATION/IMDAD૧૧૦૦ચાવડા અકબરભાઈ ઉસ્માનભાઈપાલીતાણા26/06/2016
389 ZAKAT FUND૧૧૦૦સાજીદભાઈ નુરમોહમદભાઈ શેખઉપલેટા20/06/2017
390 ZAKAT FUND૧૧૦૦ સલીમભાઈ નુરમોહમદભાઈ શેખઉપલેટા20/06/2017
391 DONATION/IMDAD૧૧૦૦મહેબુબભાઈ કરીમભાઈ કુરેશીપાલીતાણા29/10/2017
392 ZAKAT FUND૧૧૦૦કુરેશી સલીમભાઈ ઇબ્રાહિમભાઈપાલીતાણા03/06/2018
393 ZAKAT FUND૧૧૦૦કાજી વાહબભાઈ મહેબુબભાઈ પાલીતાણા03/06/2018
394 OTHERS૧૧૦૦દિલાવરભાઈ ઉસ્માનભાઈ બેલીમસુરેન્દ્રનગર07/01/2018
395 OTHERS૧૧૦૦દિલાવરભાઈ ઉસ્માનભાઈ બેલીમસુરેન્દ્રનગર27/01/2018
396 ZAKAT FUND૧૧૦૦પઠાણ બસીરખાન અકબરખાનસુરેન્દ્રનગર08/06/2018
397 ZAKAT FUND૧૧૦૦દિલાવરભાઈ ઉસ્માનભાઈ બેલીમસુરેન્દ્રનગર29/10/2016
398 ZAKAT FUND૧૧૦૦દસાડીયા સાજીદભાઈ અલીભાઈશિહોર11/06/2018
399 ZAKAT FUND૧૧૦૦અનવરભાઈ કાળુભાઈ શેખગઢડા (સ્વા)03/06/2018
400 ZAKAT FUND૧૧૦૦ઇમરાનખાન જમાલભાઈ પઠાણધોરાજી18/05/2018
401 ZAKAT FUND૧૧૦૦ફિરોઝભાઈ કરીમભાઈ મોગલઅમરેલી13/06/2017
402 ZAKAT FUND૧૧૦૦યુસુફભાઈ અબ્દુલકરીમભાઈ મોગલઅમરેલી15/06/2017
403 ZAKAT FUND૧૧૦૦સાહિલભાઈ દિલસાદભાઈ શેખઅમરેલી10/06/2017
404 ZAKAT FUND૧૧૦૦મહેમુદખાન પઠાણ (પ્રીન્સીપાલ)જામનગર06/11/2016
405 DONATION/IMDAD૧૧૦૦રિયાજભાઈ શેખજામનગર06/11/2016
406 ZAKAT FUND૧૧૦૦આસિફભાઈ ડી. પઠાણમુન્દ્રા16/06/2017
407 DONATION/IMDAD૧૧૦૦દિલાવરભાઈ ગફારભાઈ રાઠોડગોંડલ25/02/2018
408 EDUCATION FUND૧૧૦૦સુન્ની સુમરા એજ્યુકેશન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટરાજકોટ25/02/2018
409 ZAKAT FUND૧૧૦૦પઠાણ મહેમુદખાનજામનગર25/02/2018
410 DONATION/IMDAD૧૧૦૦કોઠારીયા સિપાહી જમાતરાજકોટ25/02/2018
411 DONATION/IMDAD૧૧૦૦વાવડી સિપાઈ જમાતવાવડી25/02/2018
412 ZAKAT FUND૧૦૬૦ ઇમરાનખાન વાય. પઠાણબાબરા20/08/2016
413 ZAKAT FUND૧૦૬૦અબ્દુલભાઈ બાદલભાઈ ચૌહાણઅમરેલી16/05/2019
414 ZAKAT FUND૧૦૫૧નાસીરભાઈ ઉસ્માનભાઈ ખોખરસુરેન્દ્રનગર06/06/2019
415 ZAKAT FUND૧૦૨૦શેખ રમીઝભાઈ રફીકભાઈવઢવાણ10/07/2018
416 DONATION/IMDAD૧૦૧૧કાસમભાઈ માનજીભાઈ મકવાણારતનપર28/04/2019
417 OTHERS૧૦૦૩ઓબીસી માટે દિલ્હી ગયા ત્યારના 09/11/2018
418 DONATION/IMDAD૧૦૦૧હાજી અબ્દુલજબ્બાર ઇબ્રાહિમભાઈ કુરેશીરતનપર28/04/2019
419 DONATION/IMDAD૧૦૦૧વઢવાણ કસ્બાતી સિપાઈ જમાત ટ્રસ્ટ વઢવાણ28/04/2019
420 DONATION/IMDAD૧૦૦૧સોલંકી હાજી રજાકભાઈવઢવાણ28/04/2019
421 DONATION/IMDAD૧૦૦૧શેખ હાજી એહમદભાઈ હુશેનભાઈસુરેન્દ્રનગર28/04/2019
422 ZAKAT FUND૧૦૦૧ઠીમ ઇમરાનભાઈ મહેબુબભાઈલીંબડી28/04/2019
423 DONATION/IMDAD૧૦૦૧પઠાણ સાહીરખાન ભીખુખાનવઢવાણ28/04/2019
424 ZAKAT FUND૧૦૦૧રફીકભાઈ હાજી ભીખુભાઈ મકવાણાસુરેન્દ્રનગર17/05/2019
425 ZAKAT FUND૧૦૦૧જહાંગીરભાઈ હાજી ભીખુભાઈ મકવાણાસુરેન્દ્રનગર17/05/2019
426 ZAKAT FUND૧૦૦૧જહાંગીરભાઈ હાજી ભીખુભાઈ મકવાણાસુરેન્દ્રનગર26/05/2018
427 ZAKAT FUND૧૦૦૦હાજી શોકતખાન અનવરખાન પઠાણસુરેન્દ્રનગર03/06/2018
428 ZAKAT FUND૧૦૦૦ઇમ્તિયાજભાઈ અકબરભાઈ પઠાણસુરેન્દ્રનગર21/05/2018
429 ZAKAT FUND૧૦૦૦ઇમ્તિયાજખાન અકબરખાન પઠાણસુરેન્દ્રનગર21/06/2017
430 ZAKAT FUND૧૦૦૦રાજનભાઈ રજાકભાઈ નાયકસુરેન્દ્રનગર26/06/2017
431 ZAKAT FUND૧૦૦૦ગોરી સલીમભાઈ ઉસ્માનભાઈપાલીતાણા11/06/2018
432 ZAKAT FUND૧૦૦૦પઢિયાર જાહીદભાઈ સરદારભાઈશિહોર01/06/2018
433 ZAKAT FUND૧૦૦૦ચૌહાણ ફાજલભાઈ વલીભાઈશિહોર01/06/2018
434 ZAKAT FUND૧૦૦૦ચૌહાણ અસીમભાઈ ફાજલભાઈમહુવા01/06/2018
435 ZAKAT FUND૧૦૦૦અમીનભાઈ ફાજલભાઈ ચૌહાણવળાવડ01/06/2018
436 ZAKAT FUND૧૦૦૦અમીતભાઈ ફાજલભાઈ ચૌહાણઆંબલા01/06/2018
437 ZAKAT FUND૧૦૦૦અકબરભાઈ વલીભાઈ ચૌહાણશિહોર01/06/2018
438 ZAKAT FUND૧૦૦૦અઝિઝભાઈ અકબરભાઈ ચૌહાણશિહોર01/06/2018
439 ZAKAT FUND૧૦૦૦અશરફભાઈ અકબરભાઈ ચૌહાણશિહોર01/06/2018
440 ZAKAT FUND૧૦૦૦સિરાજભાઈ અકબરભાઈ ચૌહાણપીપાવાવ01/06/2018
441 ZAKAT FUND૧૦૦૦હાજી કરીમભાઈ વલીભાઇ ચૌહાણગોંડલ19/06/2017
442 ZAKAT FUND૧૦૦૦અકબરભાઈ વલીભાઇ ચૌહાણશિહોર19/06/2017
443 ZAKAT FUND૧૦૦૦અઝિઝભાઈ અકબરભાઈ ચૌહાણશિહોર19/06/2017
444 ZAKAT FUND૧૦૦૦અશરફભાઈ અકબરભાઈ ચૌહાણશિહોર19/06/2017
445 ZAKAT FUND૧૦૦૦સિરાજભાઈ અકબરભાઈ ચૌહાણમહુવા19/06/2017
446 ZAKAT FUND૧૦૦૦હાજી વસીમભાઈ દિલાવરભાઈ ખોખરગાંધીનગર19/06/2017
447 ZAKAT FUND૧૦૦૦મકબુલભાઈ હબીબભાઈ ગોરીશિહોર19/06/2017
448 ZAKAT FUND૧૦૦૦હાજી ફાજલભાઈ વલીભાઈ ચૌહાણવળાવડ19/06/2017
449 ZAKAT FUND૧૦૦૦અમીનભાઇ ફાજલભાઇ ચૌહાણવળાવડ19/06/2017
450 ZAKAT FUND૧૦૦૦હાજીયાણી ખેરુનબેન હાજી અહેમદભાઈ સોલંકીવઢવાણ24/06/2018
451 DONATION/IMDAD૧૦૦૦અઝિઝભાઈ અકબરભાઈ ચૌહાણશિહોર16/08/2016
452 ZAKAT FUND૧૦૦૦અઝિઝભાઈ અકબરભાઈ ચૌહાણશિહોર16/08/2016
453 ZAKAT FUND૧૦૦૦અમીનભાઈ ફાજલભાઇ ચૌહાણવળાવડ16/08/2016
454 EDUCATION FUND૧૦૦૦કાજી વાહબભાઈ મહેબુબભાઈ પાલીતાણા03/06/2018
455 ZAKAT FUND૧૦૦૦ખોખર ઉસ્માનભાઈ ઉમરભાઈપાલીતાણા03/06/2018
456 ZAKAT FUND૧૦૦૦બેલીમ અકબરભાઈ પીરભાઈપાલીતાણા03/06/2018
457 ZAKAT FUND૧૦૦૦બેલીમ સોહિલભાઈ મહમદભાઈપાલીતાણા05/06/2018
458 ZAKAT FUND૧૦૦૦પઠાણ ગુલાબખાન અકબરખાનપાલીતાણા07/06/2018
459 ZAKAT FUND૧૦૦૦ખોખર મુસ્તાકભાઇ રૂસ્તમભાઈપાલીતાણા09/06/2018
460 ZAKAT FUND૧૦૦૦ગોરી રફિકભાઈ વલ્લીભાઇપાલીતાણા09/06/2018
461 ZAKAT FUND૧૦૦૦હાજી મહેબુબભાઈ હાજી એહમદભાઈ સોલંકીવઢવાણ09/06/2018
462 ZAKAT FUND૧૦૦૦શબ્બીરભાઈ ચૌહાણરાજકોટ11/06/2018
463 ZAKAT FUND૧૦૦૦દિલાવરભાઈ ઉસ્માનભાઈ મિર્જાચોટીલા01/07/2016
464 ZAKAT FUND૧૦૦૦અબ્દુલ અઝિઝભાઈ શેખ (SBI)શિહોર15/06/2018
465 ZAKAT FUND૧૦૦૦ચૌહાણ કરીમભાઈ વલીભાઈગોંડલ15/06/2018
466 ZAKAT FUND૧૦૦૦પઠાણ વસીમખાન નિઝામખાન વલ્લભીપૂર18/06/2018
467 ZAKAT FUND૧૦૦૦સાજીદભાઈ નૂરમોહમદભાઈ શેખઉપલેટા01/07/2016
468 ZAKAT FUND૧૦૦૦સલીમભાઈ નૂર મોહમદભાઈ શેખઉપલેટા01/07/2016
469 ZAKAT FUND૧૦૦૦A. SALAM IBRAHIM BELIMNAGPUR01/07/2016
470 ZAKAT FUND૧૦૦૦KHALIK IBRAHIM BELIMNAGPUR01/07/2016
471 ZAKAT FUND૧૦૦૦મુસ્તાકભાઈ હનીફભાઈ શેખડીસા24/07/2016
472 ZAKAT FUND૧૦૦૦ડો. અંજુમ હાજી અબ્દુલવાહિદ ખોખરભાવનગર06/06/2018
473 EDUCATION FUND૧૦૦૦ડો. અંજુમ હાજી અબ્દુલવાહિદ ખોખરભાવનગર06/06/2018
474 ZAKAT FUND૧૦૦૦ડો. નિશાર હાજી અ. વાહિદ ખોખરભાવનગર18/06/2017
475 EDUCATION FUND૧૦૦૦ખોખર ડો. મુનિર અબ્દુલરહિમભાવનગર18/06/2017
476 ZAKAT FUND૧૦૦૦એસ. એન. મલેકભાવનગર14/06/2017
477 ZAKAT FUND૧૦૦૦હાજી વાહિદભાઈ હાજી સુલતાનભાઈ ખોખરભાવનગર18/06/2017
478 EDUCATION FUND૧૦૦૦હાજી વાહિદભાઈ હાજી સુલતાનભાઈ ખોખરભાવનગર18/06/2017
479 ZAKAT FUND૧૦૦૦ડો. અંજુમભાઈ હાજી અ. વાહિદભાઈ ખોખરભાવનગર18/06/2017
480 EDUCATION FUND૧૦૦૦ડો. અંજુમભાઈ હાજી અ. વાહિદભાઈ ખોખરભાવનગર18/06/2017
481 ZAKAT FUND૧૦૦૦અનવરભાઈ કાળુભાઈ શેખગઢડા (સ્વા)07/06/2017
482 ZAKAT FUND૧૦૦૦ફારૂકભાઈ ઉસ્માનભાઈ ખોખરગઢડા (સ્વા)07/06/2017
483 EDUCATION FUND૧૦૦૦હાજી અબ્દુલવાહિદ હાજી સુલતાનભાઈ ખોખરભાવનગર06/06/2018
484 ZAKAT FUND૧૦૦૦ખોખર કાસમભાઈ હસનભાઈભાવનગર27/05/2018
485 ZAKAT FUND૧૦૦૦ચૌહાણ મજીદભાઈ ઈસ્માઈલભાઈજસદણ06/01/2018
486 DONATION/IMDAD૧૦૦૦હાજી મહેબુબભાઈ હાજી એહમદભાઈવઢવાણ26/01/2018
487 ZAKAT FUND૧૦૦૦મહમદઅજીજ ઇકબાલભાઈ બેલીમરાજકોટ16/06/2017
488 ZAKAT FUND૧૦૦૦શબ્બીરભાઈ અલીભાઈ ચૌહાણરાજકોટ20/06/2017
489 ZAKAT FUND૧૦૦૦અમીનભાઈ અજીજભાઈ બેલીમઉપલેટા24/06/2017
490 ZAKAT FUND૧૦૦૦એક મુસ્લિમઉપલેટા24/06/2017
491 DONATION/IMDAD૧૦૦૦ખોખર સિરાજભાઈ અકબરભાઈગારીયાધાર29/10/2017
492 ZAKAT FUND૧૦૦૦ખોખર સિરાજભાઈ ઉસ્માનભાઈપાલીતાણા25/06/2016
493 ZAKAT FUND૧૦૦૦સિરાજભાઈ ઉસ્માનભાઈ ખોખરપાલીતાણા14/06/2017
494 ZAKAT FUND૧૦૦૦કુરેશી હાજી મહમદ રફીકભાઈ હાજી અબ્દુલ રેમાનભાવનગર21/06/2017
495 EDUCATION FUND૧૦૦૦પરમાર હુશેનભાઈ કાસમભાઈવેરાવળ13/11/2016
496 ZAKAT FUND૧૦૦૦કુરેશી શબ્બીરભાઈ અબ્દુલભાઈ પાલીતાણા01/08/2017
497 ZAKAT FUND૧૦૦૦કાસમભાઈ દાદાભઇ ખોખરજાફ્રરાબાદ06/06/2018
498 DONATION/IMDAD૧૦૦૦મર્હુમ હાજી ભીખુભાઈ મકવાણાસુરેન્દ્રનગર29/10/2017
499 ZAKAT FUND૧૦૦૦બેલીમ સોહિલભાઈ મહમદભાઈપાલીતાણા21/06/2017
500 ZAKAT FUND૧૦૦૦વસીમભાઈ નાસીરભાઈ બેલીમધોળકા17/06/2018
501 ZAKAT FUND૧૦૦૦મુસ્તાકભાઈ એ. કુરેશીધાંગધ્રા 20/06/2018
502 ZAKAT FUND૧૦૦૦મહમદઅલી સૈયદબિલખા13/06/2018
503 ZAKAT FUND૧૦૦૦મુનાફભાઈ હુશેનભાઈ કુરેશીવાંકાનેર09/06/2018
504 ZAKAT FUND૧૦૦૦પઠાણ સબ્બીરખાન હિસામખાન ચુડા12/06/2018
505 OTHERS૧૦૦૦પઠાણ સબ્બીરખાન હિસામખાન ચુડા12/06/2018
506 ZAKAT FUND૧૦૦૦ચૌહાણ હાજી મહેબૂબભાઈ હાજી જીવાભાઇ સુરેન્દ્રનગર12/06/2018
507 ZAKAT FUND૧૦૦૦યુસુફ અ. રહેમાન કુરેશીપોરબંદર09/06/2018
508 ZAKAT FUND૧૦૦૦મહમદહુશેનભાઈ અ. કરીમભાઈ કુરેશીછાંયા04/06/2018
509 ZAKAT FUND૧૦૦૦યાસીનભાઈ રફીકભાઈ ચૌહાણરાજકોટ25/06/2017
510 ZAKAT FUND૧૦૦૦આર. યુ. પઠાણભાવનગર08/10/2017
511 ZAKAT FUND૧૦૦૦અક્રમખાન નસરુદિનખાન પઠાણરાજકોટ03/06/2018
512 ZAKAT FUND૧૦૦૦સોયેબભાઈ હુશેનભાઈ ભટ્ટીરાજકોટ02/09/2017
513 DONATION/IMDAD૧૦૦૦અહેમદભાઈ આમદભાઈ મોગલગોંડલ18/06/2018
514 ZAKAT FUND૧૦૦૦અહેમદભાઈ આમદભાઈ મોગલગોંડલ18/06/2018
515 ZAKAT FUND૧૦૦૦એમ. એ. મલેક સાહેબગોંડલ18/06/2018
516 ZAKAT FUND૧૦૦૦બરકતભાઈ શેખરાજકોટ14/06/2018
517 ZAKAT FUND૧૦૦૦સોયેબભાઈ ભટ્ટીરાજકોટ14/06/2018
518 ZAKAT FUND૧૦૦૦ઠીમ મોઈનભાઈ હાજી સલીમભાઈલીંબડી20/06/2017
519 ZAKAT FUND૧૦૦૦કુરેશી હાજી મહેમુદભાઈ અમીરભાઈલીંબડી20/06/2017
520 ZAKAT FUND૧૦૦૦હાજીયાણી મહેરૂનનીશા હાજી ફતેહ મહમદભાઈ લીંબડી12/07/2016
521 ZAKAT FUND૧૦૦૦શમા ફારૂકભાઈ હાજી મહેમુદભાઈલીંબડી12/07/2016
522 ZAKAT FUND૧૦૦૦ઠીમ મોઈનભાઈ હાજી સલીમભાઈલીંબડી31/05/2018
523 ZAKAT FUND૧૦૦૦પઠાણ શબ્બીરખાન હિસમખાનચુડા20/06/2016
524 ZAKAT FUND૧૦૦૦ઠીમ મોઈનભાઈ સલિમભાઈલીંબડી12/07/2016
525 ZAKAT FUND